Er moet altijd een BHV hulpverlener aanwezig zijn

Posted on juni 28, 2018 in Tips
BHV in de zomer

Ook tijdens de zomermaanden is het belangrijk dat er een gecertificeerde BHV hulpverlener aanwezig is op de werkvloer. Soms kunnen vakanties leiden tot problemen met de bezetting. Bijvoorbeeld als alle hulpverleners gelijktijdig op vakantie zijn. Hierdoor kan de veiligheid van andere medewerkers in het geding komen. Het is daarom aan te raden om goed te letten wie er allemaal de competenties hebben om hulp te verlenen als dat nodig is. Want BHV in de zomer is ook nodig!

Verantwoordelijkheid voor de BHV-bezetting

Elk bedrijf dient te beschikken over een Hoofd Bedrijfshulpverlener. Degene met die titel heeft verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er altijd een hulpverlener aanwezig is. Dat doet hij of zij onder andere door roosters te maken en deze nauwkeurig in de gaten te houden. Daarnaast is hij of zij er verantwoordelijk voor dat er voldoende medewerkers zijn die als bedrijfshulpverlener kunnen functioneren. Dat kan gebeuren door goed in de gaten te houden wie er allemaal over een certificaat beschikken en ervoor te zorgen dat hun vaardigheden jaarlijks bijgespijkerd worden. De Hoofd Bedrijfshulpverlener kan er bij een tekort aan bedrijfshulpverleners voor kiezen om mee medewerkers de cursus te laten volgen zodat er altijd sprake is van een ruime bezetting.

Het belang van een bedrijfshulpverlener

Bij de meeste bedrijven zal de kans klein zijn dat er zich daadwerkelijk een levensbedreigende situatie voordoet. Toch is het van levensbelang dat er iemand aanwezig is die eerste hulp kan verlenen. Dit kan levens redden door bijvoorbeeld reanimatie, een ordelijke ontruiming of een goede bestrijding van een brand. Als je bedrijf onverwacht over te weinig bedrijfshulpverleners beschikt is dat nog geen reden om in paniek te raken. Bij G4s is het namelijk mogelijk om iemand in twee dagen tijd op te leiden tot een bedrijfshulpverlener. Hierdoor kun je altijd beschikken over een goede bezetting, ook tijdens periodes waarin er veel afwezigen zijn.

No Comments for “Er moet altijd een BHV hulpverlener aanwezig zijn”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *